Skip to content

veljesjoukot

Lippukunta on jaettu ikäryhmittäin neljään veljesjoukkoon:

Kolkat (7–9-vuotiaat)

Jermut (10–11-vuotiaat)

Vartioikäiset (12–16-vuotiaat)

Vaeltajat (16+ -vuotiaat)

Lisäksi lippukunnan vanhat jäsenet, konkarit, ovat järjestäytyneet viidenneksi konkariveljesjoukoksi.