Skip to content

Strategia 2019-2022

Taustaa

Lippukunnan vuosien 2019-2022 strategiaa suunniteltaessa tutustuttiin aiempaan strategiaan, pohdittiin lippukunnan nykytilannetta ja tulevaisuutta. Uuden strategian suunnittelu  aloitettiin Johtajaneuvoston ja Mörisevän Karhun kokouksissa vuoden 2018 aikana. Näissä kokouksissa käytiin toimintaamme liittyviä arvokeskusteluja, joiden pohjalta strategian suuntaviivat on listattu. Pohdiskelimme sitä, millaiset arvot tekevät lippukunnastamme sellaisen kuin se on tänä päivänä. Tärkeimmiksi asioiksi keskusteluissa nousivat lippukunnan viestinnän ja markkinoinnin monipuolistuminen, koulutustason ja osaamisen varmistaminen sekä koulutuksen ylläpitäminen, pestaaminen, eräpainoitteisen toiminnan jatkuminen ja toiminnassa pysyminen. 

Perustoiminnan kannalta tärkeimmäksi kehittämisen kohteeksi päätettiin veljesjoukosta toiseen siirtymisen tekeminen helpoksi ja turvalliseksi ikään katsomatta. 

Strategian perimmäinen ajatus on saada koko johtajisto kehittämään lippukuntaa samaan suuntaan, samoilla arvoilla ja tietyillä painopisteillä. Strategian on tarkoitus olla työkalu koko johtajistolle toimintaa suunniteltaessa ja palautetta annettaessa ja vastaanotettaessa. Tämä vihko ei saa olla kiveen hakattua tekstiä, vaan sitä tulee kehittää ja sen kuuluu elää samalla kun lippukuntakin elää. Vain niin lippukunta voi todella kehittyä.

Strategian painopisteet on päätetty Talvipeijaisissa marraskuussa 2018.

Visio

HeMe kuuluu Pääkaupunkiseudun Partiolaisten Länsi-Helsingin isoimpiin yhteis- ja erähenkisiin lippukuntiin. HeMe tunnetaan laadukkaasta ohjelmasta, metsässä käymisestä, perinteikkyydestä ja erähenkisyydestä.

Missio

Lippukunnan tarkoituksena on partioliikkeen periaatteiden mukaisesti kasvattaa sielultaan ja ruumiltaan terveitä kunnon kansalaisia.

Tavoitteet

Johtajisto linjasi Talvipeijaisissa 2018 Helsingin Metsänkävijöiden toiminnan keskeiseksi tavoitteeksi laadukkaan toiminnan jatkuvuuden takaamisen. 

Tärkeimmät menestystekijät mentäessä kohti vuotta 2022:

 1. Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
 2. Koulutustason ja osaamisen varmistaminen sekä ylläpitäminen
 3. Erätoiminnan jatkuvuus
 4. Toiminnassa pysyminen siirryttäessä veljesjoukosta seuraavaan

1) Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen

Lippukunnan nettisivut ovat ensisijainen tiedonlähde etsittäessä informaatiota lippukunnasta, sen toiminnasta tai tapahtumista. Nettisivut ovat ajankohtaiset ja niiden ylläpito kuuluu verkkovastaavalle. Jokainen aktiivijohtaja saa myös muokkausoikeudet. Lippukunnan sisäiseen viestintään käytetään sähköpostilistoja, Kihoa sekä sosiaalista mediaa, kuten Facebookia ja Instagramia. Viimeksi mainitut ovat myös olennainen osa ulospäin suunnattua markkinointia. Markkinoinnilla pyritään tekemään HeMe näkyväksi sekä kasvattamaan lippukunnan jäsenmäärää. Jokainen veljesjoukko osallistuu jäsenhankinnan toteuttamiseen.     

2) Koulutustason ja osaamisen varmistaminen sekä ylläpitäminen

Hyvä osaamisen taso ovat tasokkaan toiminnan kulmakiviä. Se varmistetaan veljesjoukoissa  TAP- sekä LKM-kokeilla ja vaeltajaveljesjoukossa koulutusilloilla. Ylläpitäminen varmistetaan toiminnassa tapahtuvalla kouluttamisella. Kolkkavihko, Jermuvihko ja Ruskea Linja ovat tärkeä osa koulutusten sisältöä. Myös johtajille tarjotaan kouluttautumismahdollisuuksia lippukunnan ulkopuolisilla kursseilla sekä lippukunnan omilla retkillä. Vuonna 2020 otetaan uusi Koulutusvastavan pesti käyttöön. Koulutusvastaavan pestiin kuuluu ensisijaisesti laadukkaan koulutuksen ja testauksen varmistaminen lippukunnan toiminnassa. Pestiin tarvittava osaaminen varmistetaan pestiä edeltävällä pestikeskustelulla ja tarjoamalla pestatulle pestin aikaista tukea sekä pestiin sisältyvät materiaalikansion tiedostot.

3) Erätoiminnan jatkuvuus

Erähenkisyys on osa HeMen identiteettiä ja muista lippukunnista erottava tekijä. Erähenkisyys otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Erähenkisen toiminnan ei tarvitse tarkoittaa pitkää vaellusta tai leiriä. Se voi näkyä viikottaisessa toiminnassa päiväretkinä tai viikonloppuvaelluksina, joita voidaan suunnata myös kolkka- ja jermuveljesjoukoille. Retkeilytoimintaa voidaan tarjota myös lippukuntalaisten perheille tuoden myös heidät lähemmäs luontoa.

4) Toiminnassa pysyminen siirryttäessä veljesjoukosta seuraavaan

Tasakokoiset ikäluokat ja jäsenten sukupuolten tasapaino on tärkeää ylläpitää monipuolisen ja aktiivisen toiminnan takaamiseksi. Ikäluokkien siirtymävaiheessa on tehtävä siirtymä helpoksi ja turvalliseksi valmistamalla siirtyviä etukäteen ja ottamalla heidät huomioon siirtymisen jälkeenkin. Erityisesti jermuista vartioikäisiin siirryttäessä toiminta muuttuu radikaalisti. Toiminnan tulee olla vartioissa selkeää ja viestintä vanhemmille riittävää. Siirryttäessä johtajistoon uudelle johtajalle on mahdollisuuksien mukaan annettava hänen toiveitaan vastaava pesti (pestivastaava) mielenkiinnon ja kunnianhimon säilyttämiseksi (nousujohteisuus).

Käytetyt termit

 • Missio on syy, miksi lippukunta on olemassa, lippukunnan perustehtävä.
 • Pesti Partiossa tehtävää kutsutaan pestiksi. Pestaaminen on prosessi, johon kuuluu tehtävän sisällöstä ja kestosta sopimisen lisäksi myös tuesta, koulutuksesta, arvioinnista ja palautteesta huolehtiminen koko pestin ajan. Esim. kolkkaveljesjoukonjohtaja ja talviretken johtaja ovat pestejä.
 • Strategia on perusluonteinen pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jossa tarkastellaan toiminnan kannalta elintärkeitä pääasioita. Strategiassa esitellään lippukunnan toiminnan keskeiset suuntaviivat.
 • Visio on tila, johon lippukunnan toivotaan pääsevän. Visio on mielikuva tavoittelemisen arvoisesta tilasta.
 • Peijaiset on HeMen johtajille ja vaeltajille tarkoitettu retki, jossa järjestetään johtajahuoltoa ja kehitetään lippukunnan toimintaa.
 • Kolkkavihko on kolkkaveljesjoukon ”opetussuunnitelma”, eli työkalu toiminnan järjestämiselle. Kolkkavihon sisältö on osa HeMen partio-ohjelmaa.
 • Jermuvihko on jermuveljesjoukon “opetussuunnitelma”, eli työkalu toiminnan järjestämiselle. Jermuvihkon sisältö on osa HeMen partio-ohjelmaa.
 • Ruskea Linja on HeMen vartio-ohjelma. Ruskean Linjan sisältö on osa HeMen partio-ohjelmaa.