Skip to content

Ansiomerkit

Ansiomerkkejä voi hakea kuka tahansa lippukunnan jäsen toiselle lippukunnan jäsenelle. Itsenäisyyspäiväjuhlassa jaettavien ansiomerkkien anomukset tulee olla lippukunnanjohtajalla viimeistään 30.10. Tee vapaamuotoinen ansiomerkkihakemus ja lähetä se LPKJ:lle.

Esimerkki ansiomerkkianomuksesta:

Helsingin Metsänkävijät ry.

LUOTTAMUKSELLINEN – EHDOTUS ANSIOMERKIN MYÖNTÄMISEKSI

Ansiomerkin saaja:
Liittynyt lippukuntaan vuonna:

Suoritusvuodet: III-lk, II-lk, I-lk, PJ-kurssi / muita suorituksia

Ehdotettava ansiomerkki:

Ansiomerkkiä on ehdotettu aiemmin vuonna:

Aiemmin myönnetyt ansiomerkit:

Partiotehtävät sen jälkeen kun edellinen ansiomerkki on myönnetty:

Perustelut:

Ehdottaja:

Partiotehtävä:

Helsingissä __.__.20__  __________________

Sudenpäähuivisolki

Sudenpäähuivisolki myönnetään parvessa kolkalle joka esimerkillisellä käytöksellään ja toiminnallaan on osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet selkeästi ikätovereitaan paremmin. Harkittaessa merkin myöntämistä kiinnitetään huomiota mm. ahkeruuteen, toimintaan osallistumisen säännöllisyyteen ja käytökseen. Huivisolki voidaan myös myöntää erityistä partiomieltä osoittavasta teosta

Rautainen Karhunkäpälä

Rautainen Karhunkäpälä myönnetään II lk:n suorittaneelle vartioikäiselle joka on toiminnallaan osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet. Merkin saajalta edellytetään vartion johtamisessa osoitettua päämäärätietoista johtamista ja aktiivista osallistumista myös muuhun lippukunnan toimintaan. Monipuolisuuden tulee näkyä sekä merkin saajan omassa toiminnassa että myös vartion toiminnassa. Merkin saajan tulee olla esimerkillinen myös tavoiltaan ja käytökseltään.

Pronssinen Karhunkäpälä

Pronssinen Karhunkäpälä myönnetään pääsääntöisesti I lk:n suorittaneelle nuorelle johtajalle joka on omalla toiminnallaan ja esimerkillään osoittanut omaksuneensa partiotoiminnan sisällön ja periaatteet. Merkin saajalta edellytetään menestyksekästä johtamiskokemusta joko vartiossa, retkellä tai projektissa. Sekä aktiivista ja laaja-alaista osallistumista lippukunnan toimintaan.

Hopeinen Karhunkäpälä

Hopeinen Karhunkäpälä myönnetään johtajalle joka on toiminut lippukunnassa johtajatehtävissä aktiivisesti pidemmän aikaa. Johtajana häneltä edellytetään monivuotista ja menestyksellistä asiainhoitoa, sekä tavoitteellista kehittämistyötä lippukunnassa. Merkin saajan tulee olla esimerkillinen sekä omata aloitekykyä ja toimintavalmiutta. Eduksi lasketaan toiminta useissa erilaisissa tehtävissä, mikä tuo toimintaan yleistä laaja-alaisuutta. Toiminta lippukunnan hallituksessa ei ole välttämätöntä, joskin vääjäämättä
riittävässä määrin ansioitunut johtaja on mitä toden näköisemmin hallituksessa istunut.

Hopeisen Karhunkäpälän saajan on oltava partiojohtaja.

Lippukunnan hopeinen kiitollisuusmitali

Otso

Kämpän kultaiset avaimet

Kultainen sudenpäähuivisolki

Lippukunnan ulkopuoliset ansiomerkit:

Pääkaupukiseudun Partiolaisten ansiomerkit

Suomen Partiolaisten ansiomerkit

Metsänwartija